Hasil Evaluasi
NoNama Peserta
1CV. E L T A - 01.961.597.0-734.000
2CV. KOTABARU INDAH - 02.243.108.4-732.000
3CV. ARIF FADILLAH - 02.475.243.8-734.000
4CV. HUSKOSINDO - 02.300.423.7-734.000
5CV ANDIKA B - 01.424.550.0-734.000
6CV.RAIHAN - 02.089.750.0-734.000
7CV. RAUDAH - 01.222.217.0-734.000
8CV.MUTIARA SAKTI - 02.753.828.9-732.000
9CV. Yoanna Mulia - 01.961.600.2-734.000
10cv benua jaya - 01.434.956.7-734.000
11CV.BUDI LUHUR - 01.222.221.2-734.000
12CV BUDI KARYA - 02.019.213.4-734.000
13CV. FHITAMA REZKI PERDANA - 02.590.409.5-734.000
14CV ANUGERAH JAYA - 01.961.512.9-734.000