Hasil Evaluasi
NoNama Peserta
1CV. E L T A - 01.961.597.0-734.000
2CV. HUSKOSINDO - 02.300.423.7-734.000
3CV ANDIKA B - 01.424.550.0-734.000
4CV. RAUDAH - 01.222.217.0-734.000
5CV.MUTIARA SAKTI - 02.753.828.9-732.000
6CV. Yoanna Mulia - 01.961.600.2-734.000
7cv benua jaya - 01.434.956.7-734.000
8CV.BUDI LUHUR - 01.222.221.2-734.000
9CV. FHITAMA REZKI PERDANA - 02.590.409.5-734.000
10CV ANUGERAH JAYA - 01.961.512.9-734.000
11CV. KOTABARU INDAH - 02.243.108.4-732.000
12CV.RAIHAN - 02.089.750.0-734.000
13CV BUDI KARYA - 02.019.213.4-734.000
14CV. ARIF FADILLAH - 02.475.243.8-734.000